1394/12/1  16:55    ویرایش: 1395/04/12 13:59
توسط: P5 COMPANY

بیسیم موتورولا

باز کردن بسته بندی و چک کردن تجهیزات

نگهداری و تعمیرات

مشخصات و ویژگی ها

دفترچه راهنمای فارسی ام تی 777 یو اچ اف

سوکت و کانکتور


باز کردن بسته بندی و چک کردن تجهیزات

با دقت دستگاه رادیویی را باز کنید. پیشنهاد ما این است که موارد ذکر شده در جدول زیر را قبل از دور انداختنقطعات بسته بندی، چک کنید. چنانچه قطعه ای از موارد زیر گم شده و یا در طول حمل و نقل آسیب دیده، فوراً بابخش حمل و نقل کالا در میان بگذارید.
لوازم جانبی فرعی: بلندگوی گوشی ) earphone ( – میکروفن - کابل اتصال - نرم افزار برنامه ریزی

نگهداری و تعمیرات  

رادیو دو طرفه ی شما یک محصول الکترونیکی است و باید با دقت با آن رفتار کنید. پیشنهادات زیر به شما کمک می کند چندین

سال از این محصول لذت ببرید.
• سعی نکنید دستگاه را باز کنید. دستکاری دستگاه توسط هرشخصی غیر از کارشناس ممکن است به آن آسیب برساند.
• هنگام استفاده از منبع تغذیه کنترل شده، ولتاژ برق باید بین 6V و 8V باشد تا دستگاه آسیب نبیند.
• رادیو را در آفتاب و در مناطق گرم نگهداری نکنید.
دمای بالا می تواند عمر دستگاه های الکترونیکی را کوتاه و موجب ذوب شدن پلاستیک خاص آنها شود.
• رادیو را در مناطق پر از گرد و کثیف نگهداری نکنید.
• رادیو را خشک نگه دارید. آب باران و یا رطوبت موجب زنگ زدن مدارهای الکترونیکی خواهد شد.
• اگر به نظر می رسد که رادیو بوی عجیب و یا دود ساطع میکند، لطفا بلافاصله انرژی الکتریکی را بوسیله قطع شارژر و یا خارجکردن باتری خاموش کنید.سپس، با فروشنده کالا تماس بگیرید.
• بدون اتصال آنتن از دستگاه استفاده نکنید.

مشخصات و ویژگی ها  

بیسیم موتورولا

•قدرت خروجی VHF 5W I UHF 4W
821 کاناله •
• فاصله کانالی 25kHz / 12.5 kHz
• تشخیص خودکار شماره ها ) Automatic Numeral ldentification (ANI )
• ساخته شده در تابع انتقال عملکرد صوتی ) VOX )
• اسکن تمام کانالها - قابلیت اسکن به ترتیب اولویت کانالها – اسکن قوی
• قابلیت تنظیم سه رنگ برای نور پس زمینه LCD
• زنگ هشدار اضطراری
• انتخاب 05 فرکانس CTCSS و 851 فرکانس DCS نرمال / معکوس
• دارای تایمر با قابلیت تنظیم مدت زمان معین
• قابلیت قفل کردن کانال مشغول

دفترچه راهنما

کلید، دکمه، سوئیچ، شاخص
1 کلید خاموش و روشن یا تنظیم میزان صدای خروجی: برای روشن و خاموش کردن، و برای کنترل صدا
2 شاخص ارسال: سوئیچ PTT را فشار دهید تا چراغ آن
روشن شود این نشان می دهد که رادیو در حال ارسال صدا است
3 شاخص انتظار: اگر کلید کنترل و squelch باز باشد
رادیو در حالت انتظار است.
4 کلید PTT : برای تغییر در ارسال و دریافت سیگنال مورد
استفاده قرار میگیرد.
5 کلید تماس: با همکار خود تماس بگیرید
6 VFO-MR : برای بازگشت و عملکردهای دیگر استفاده می شود.


بیسیم موتورولا

سوکت و کانکتور

1 رابط SMA : برای اتصال آنتن
2 سوکت بلندگو و میکروفون: اگر میخواهید از بلندگو، میکروفن
و یا کابل های program ، استفاده کنید
آنها را با این سوکت متصل کنید.
اگر نه از چکیدن آب بر روی آن جلوگیری کنید.


عملکرد اصلی

اتصال آنتن

پایه متصل به آنتن را داخل در رابط SMA کنید و آنتن را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید. اطمینان حاصلکنید که آنتن محکم متصل شده است. برای جدا کردن آنتن از پایه آن را در جهت عکس عقربه های ساعتبچرخانید.

روشن و خاموش کردن دستگاه

اگر می خواهید دستگاه را روشن کنید، دستگیره PWR/VOL را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا صدایبوق شنیده شود. تمام آیکون ها و فرکانس ها در روی صفحه نمایش ظاهر می شود. شما می توانید حجم صدا را باچرخاندن دکمه تنظیم کنید. برای خاموش کردن دستگاه، دکمه PWR/VOL را عکس جهت عقربه های ساعتبچرخانید تا صدای بوق شنیده شود. تمام آیکون های صفحه نمایش قطع خواهند شد. اکنون رادیو خاموش است.

تنظیم حجم صدا  

پس از روشن کردن قدرت، کلید MONI را پایین نگه دارید وسپس سوییچ PWR / VOL را در جهت عقربهwww.radiobisim1.com 8 ترجمه شده توسط گروه بازرگانی پارس خاورمیانههای ساعت بچرخانید تا حجم صدا افزایش یابد. برای کاهش حجم، سوییچ را در جهت خلاف عقربه های ساعتبچرخانید.  

عملکرد کنترل

بیسیم موتورولا

اگر شما کلید ) MONI ( را پایین نگه دارید و صدای مورد نظر خود را با دکمه PWR / VOL تنظیم کنید، شمامی توانید صدا را مستقیما بشنوید بدون آنکه برای دریافت سیگنال منتظر بمانید.

انتقال

کلید ) MONI ( پایین نگه دارید. مطمئن شوید که کانال مشغول است.
کلید ] PTT [ را فشار دهید و سپس با لحن طبیعی صدای خودتان صحبت کنید.
دکمه انتقال هنگام پایین نگه داشتن کلید ] PTT [ روشن میشود.
اگر بیش از حد به میکروفن نزدیک شوید و یا بلندی صدای شما 011 باشد، صدا به وضوح دریافت
نخواهد شد.

کلید ] PTT [ را رها کنید تا صدای همکار خودرا بشنوید.

زنگ هشدار اضطراری کلید ] CALL [ را برای 0 ثانیه پایین نگه دارید، و کلید ] MONI [ را فشاردهید.زنگ اضطراری به صدا در خواهد آمد.

تماس با گیرنده

کلید ] CALL [ را برای 2 ثانیه فشار دهید، دستگاه گیرنده بوق میزند.

قفل کردن صفحه کلید

در حالت کانال/فرکانس، کلید LOCK را برای 2 ثانیه پایین نگه دارید. صفحه کلید قفل می شود.کلید Lock را برای 2 ثانیه پایین نگه دارید تا صفحه کلید باز شود.

تنظیم عملکرد فرکانس معکوس

در حالت کانال / فرکانس برای انتخاب تابع فرکانس معکوس، #T-R را برای دو ثانیه پایین نگه دارید تا " R " رویLCD نمایش داده شود. فرکانس TX با RX عوض می شود. برای لغو آن، #T-R را برای دو ثانیه پایین نگه دارید.

اسکن

اسکن برای کنترل فرکانس به طور خودکار استفاده می شود.

اسکن تمام کانال

در حالت کانال / فرکانس، MENU و کلید 1scan را فشار دهید .رادیو از کانال فعلی تا آخرین کانال، تمام کانال ها را اسکن
خواهد کرد. هر گاه فعالیتی شناسایی شود، رادیو اسکن را به مدت 5 ثانیه به حالت تعلیق در خواهد آورد. سپس به اسکن ادامهخواهد داد، مگر اینکه کلید PTT را فشار دهید، و یا کلید ENTER را برای پایان دادن به اسکن فشار دهید.

اسکن کانال به ترتیب اولویت

در حالت فرکانس، MENU و کلید 2PRI را فشار دهید. رادیو از فرکانس فعلی همه فرکانسها را در محدودهفرکانسی " 1مگاهرتز" اسکن کرده و هر گاه فعالیتی شناسایی شود رادیو اسکن را به مدت 5 ثانیه به حالت تعلیق درخواهد آورد. سپس به اسکن ادامه خواهد داد، مگر اینکه کلید PTT را فشار دهید، و یا کلید ENTER را برایپایان دادن به اسکن بزنید.

در حالت کانال، MENU و کلید 2PRI را فشار دهید .رادیو از کانال فعلی تا آخرین کانال، تمام کانال ها را اسکن خواهد کرد.هر گاه فعالیتی شناسایی شود، رادیو اسکن را به مدت 5 ثانیه به حالت تعلیق در خواهد آورد. سپس به اسکن ادامه خواهد داد، مگراینکه کلید PTT را فشار دهید، و یا کلید ENTER را برای پایان دادن به اسکن فشار دهید.

بیسیم موتورولا

انتخاب نوع اسکن

در حالت فرکانس کلید MENU را فشار دهید تا صفحه نمایش “SCAN 13” را نشان دهد و پس
از آن INTER را بزنید. برای انتخاب TO / CO / SE سوییچ کد گذاری را بچرخانید.

TO : اسکن زمانی

بعد از اینکه رادیو برای مدتی ) از پیش تعیین شده توسط عرضه کننده(، روی یک کانال مشغول قفل شد،اسکن کانال های دیگر از آن آغاز خواهد شد ، حتی اگر کانال هنوز هم مشغول باشد

CO : اسکن موجی

رادیو بر روی یک کانال مشغول قفل میشود تا زمانی که هیچ فعالیتی وجود نداشته باشد. سپس، رادیو اسکنکانال های دیگر را آغاز می کند.

SE : اسکن جستجوگر

رادیو بر روی یک کانال مشغول قفل میشود تا زمانی که شما سوییچ کد گذاری را بچرخانید.

کد DTMF

در حالت کانال/ فرکانس، دکمه PTT را فشار دهید و عدد را از صفحه کلید وارد کنید. MENU برایایستگاه A . ENTER برای ایستگاه B ؛ VFO / MR برای ایستگاه C ؛ CALL برای ایستگاه Dانتخاب حالتVFO / MR را پایین نگه دارید و رادیو را روشن کنید، می توانید رادیو را بین حالت کانالی یا فرکانسی تغییر دهید.در حالت فرکانس، کلید VFO / MR را برای تبدیل به حالت فرکانسی یا حالت "کانال + فرکانس" ) VFO ( فشار دهید.

ذخیره سازی

در حالت فرکانس، فرکانس مورد نظر و یا هر مورد دیگر مانند CTCSS و DCS را انتخاب کنید. MENU رابزنید، پس از آن کلید VFO / MR را فشار دهید. در هنگام ذخیره سازی یک کانال شماره آن چشمک زن میشود. سوییچ کد گذاری را بچرخانید یا عدد را از صفحه کلید وارد کنید تا شماره کانال ذخیره شود، VFO / MRرا برای تایید و خروج فشار دهید.

بیسیم موتورولا 777

حذف کردن

.1 حذف یک کانال ذخیره شده:
در حالت VFO ، رادیو را خاموش کنید.
کلید VFO / MR را پایین نگه دارید و دستگاه را روشن کنید.
" DEL ؟" و شماره کانال های ذخیره شده، در LCD نمایش داده خواهد شد.
سوییچ کد گذاری را بچرخانید یا شماره کانالی که نیاز دارید پاک شود در صفحه کلید وارد کنید. ENTER را
فشار دهید تا " YES ؟" نمایش داده شود، و برای حذف کانال ENTER را بزنید.

پاک کردن همه تنظیمات حالت فرکانس:

کلید منو را پایین نگه دارید و دستگاه را روشن کنید تا زمانی که " RESET? " نمایش داده شود، کلید ENTER را نگهدارید تا " VFO? " ظاهر شود سپس ENTER را برای تأکید و تکمیل حذف تنظیمات مربوط به حالت frequency فشاردهید.

.3 پاک کردن تمام تنظیمات:

کلید منو را پایین نگه دارید و دستگاه را روشن کنید تا " RESET? " نمایش داده شود، کلید Enter را آنقدر نگه داریدکه" VFO? " نشان داده شود. سوییچ کد گذاری را بچرخانید تا " FULL? " را انتخاب کنید، سپس ENTER را برای تأییدو تکمیل حذف تمام تنظیمات مربوط به حالات frequency و VFO فشار دهید.

نحوه کار

انتخاب میزان حساسیت VOX
درحالت فرکانسی یا کانال، اگر بخواهید VOX را باز کنید باید ابتدا دکمه منو و 3VOX را بزنید سپس ENTER را فشاردهید تا " VOX OFF " نمایش داده شود، حالا از 0 تا 9 یک شماره را روی صفحه کلید وارد کنید یا سوییچ کدگذاری را
بچرخانید تا حساسیت VOX را انتخاب کنید، سپس ENTER را بزنید.
کلید VFO/MR را بزنید تا خارج شوید. در حالت پیشفرض تنظیمات کارخانه " VOX OFF ( " VOX در
حالت خاموش ( قرار داده شده است.

بیسیم موتورولا

تنظیم کردن قدرت انتقال

در حالت کانال یا فرکانس، کلید ENTER و کلید 4power را پایین نگه دارید سپس کلید ENTER را
بزنید تا " POW L " نشان داده شود که بمعنای Low Power یا قدرت کم است. سوییچ کدگذاری را
بچرخانید تا " POW H " ظاهر شود، که بمعنای High Power یا قدرت بالا است. میزان "های پاور" دوبرابر
"لاء پاور" است. سطح انتقال قدرت با استفاده از نرم افزار های برنامه نویسی

تنظیم کردن 8 elchsqu یا " نویز خاموش "

در حالت کانال یا فرکانس، کلید ENTER و کلید 5SQL را پایین نگه دارید سپس کلید ENTER را بزنیدتا " SQL 5 " نشان داده شود، یکی از شماره ها از 0 تا 9 را در صفحه
کلید وارد کنید یا سوییچ کد گذاری را بچرخانید سپس ENTER را بزنید.
کلید VFO را برای خروج بزنید. " SQL 5 " در تنظیمات پیش فرض کارخانه راه اندازی شده است.

خاموش و روشن کردن Scrambler

کلید MENU و 6SCR را پایین نگه دارید و سپس ENTER را بزنید تا
" ON " نمایش داده شود.

برای انتخاب گزینه خاموش و یا روشن سوییچ encoder را بچرخانید سپس
ENTER را بزنید. برای خروج VFO/MR را بزنید.
خاموش و روشن کردن نور پس زمینه
برای روشن کردن نور پس زمینه کلید MENU و 7LED را پایین نگه دارید،
سپس ENTER را بزنید، به طوری که کلمه “ON” روی نمایشگر ظاهر شود. با

بیسیم موتورولا

چرخاندن سوییچ کد گذاری میتوانید حالت های روشن و خاموش و اتوماتیک را

انتخاب کنید سپس ENTER را بزنید. برای خروج VFO / MR را بزنید.

انتخاب رنگ نور پس زمینه

کلید MENU و کلید 8color را پایین نگه دارید سپس دکمه ENTER را بزنید به طوری که کلمه " ON " روی صفحه نمایش
داده شود، و سپس کلید MENU را برنید
کلید VFO / MR را برای خروج فشار دهید.
خاموش و روشن کردن بوق
برای روشن کردن بوق ، کلید MENU و کلید Beep 9 را پایین نگه دارید سپس
دکمه ENTER را بزنید، به طوری که کلمه " ON " روی صفحه نمایش داده شود.
برای بستن بوق سوییچ کد گذار را بچرخانید تا کلمه " OFF " ظاهر شود ، سپس
کلید MENU را فشار دهید.
کلید VFO / MR را برای خروج فشار دهید.

روشن / خاموش کردن شناسایی خودکار اعداد ) ANI )
این قابلیت برای نشان دادن شماره تماس گیرنده بر روی صفحه نمایش بکار می رود
در حالی که تماس گیرنده سوئیچ PTT را فشار می دهد، شماره او روی صفحه ظاهر
میشود. کلید MENU و کلید 0ANI را پایین نگه دارید سپس دکمه ENTER را بزنید به طوری که کلمه " ON " روی صفحه
نمایش داده شود، برای بستن ANI لطفا سوییچ کد گذار را بچرخانید تا کلمه " OFF " ظاهر شود ، سپس کلید ENTER را فشار
دهید. برای خروج کلید VFO / MR را فشار دهید.
+/- اختلاف پتانسیل )تفاوت بین فرکانس TX و فرکانس RX )
در حالت فرکانس، کلید MENU + *LOCK را فشار دهید سپس ENTER را
بزنید، سوییچ کد گذاری را بچرخانید و یکی از سه حالت S-D O )یکسان(،
S-D + )مثبت( یا ??S-S )منفی( را انتخاب کنید.

بیسیم موتورولا

بستن فرکانس مورد نظر

این عملکرد برای تعیین )اختلاف پتانسیل( اختلاف بین فرکانس ارسالی و
دریافتی استفاده میشود. کلید MENU را بزنید و سوییچ کد گذاری را
بچرخانید تا کلمه " DIFFER? " ظاهر شود ، سپس کلید ENTER را فشار دهید و فرکانس مورد نظر را در محدوده فرکانسی
00.000 تا 70.995 مگاهرتز وارد کنید، سپس کلید ENTER را برای تأیید بزنید.

انتخاب فرکانس پله ای

کلید MENU را بزنید و سوییچ کد گذاری را بچرخانید تا " STEP1 " نمایش داده شود، کلید ENTER را
بزنید و دوباره سوییچ کد گذاری را بچرخانید و فرکانس پله ای
را از ;25k, 12.5k, 6.25k, 10k, 5k انتخاب کنید سپس
ENTER را برای تأیید بزنید. کلید VFO / MR را برای خروج فشار دهید.

انتخاب 3 CTCSS و 1 DCS

در حالت فرکانس،کلید منو را فشار دهید سپس #T-R را با ENTER را بزنید، سوییچ کد گذاری را برای انتخاب
CTCSS/DCS مورد نظرتان بچرخانید و برای تأیید ENTER را بزنید.
کلید *LOCK را برای عوض کردن CTCSS یا DCS بزنید!
-3 CTCSS : این عبارت مخفف " Continuous Tone Coded Squelch System " می باشد. که بمعنای تن پیوسته کد گذاری شده توسط سیستم
اسکوإلچ میباشد. این کدها جهت جلوگیری از پاسخ گویی تکرارکننده به سیگنال های متفرقه ناخواسته و یا تداخل های احتمالی ایجاد شده هستند،
به طوری که تکرارکننده ها فقط با ارسال پیام از طرف رادیوهایی به کار می افتند که دارای کدهای تنظیم شده مشخص و یکسان فوق باشند. هر
ایستگاه می تواند تنها با کد منحصر به فرد خاصی که از قبل توسط مدیر شبکه تنظیم شده است کار نماید . -4 DCS : این عبارت مخفف “Distributed Control Systems” می باشد. که بمعنای سیستم کنترل گسترده میباشد. و منظور ازآن ایناست که کلیه مراحل کنترل ، مانیتورینگ ، و فرمان توسط یک یا دو سرور اصلی که به صورت مستقل عمل می نمایند انجام میشود . اینسرورها station level را می سازند و در این محیط کلیه تجهیزاتی که به سیستم DCS متصل میشوند تعریف میگردند .

عملیات منو

.1 MENU را فشار دهید تا به حالت منو بروید.
2. سوییچ کد گذاری را روی منوی انتخاب شده قرار دهید.
.3 ENTER را فشار دهید و سوییچ رمز گذاری را برای تنظیم بچرخانید، سپس ENTER را برای تأیید فشار دهید.
.4 VFO / MR را برای خروج از حالت منو دوبار فشار دهید.

راهنمای عیب یابی

مشکل  و راه حل

خاموشی دستگاه
 عمر باتری ممکن است تمام شده باشد. دوباره باتری را شارژ کنید
و یا باتری را عوض کنید.
• باتری ممکن است به درستی نصب نشده باشد. باتری را درآورید و
دوباره آن را نصب کنید.

شارژ باتری مدت
کوتاهی پس از شارژ
کامل تمام می شود
• عمر باتری تمام شده است. یک باتری جدید جایگزین آن کنید.
نمیتوانید صحبت کنید یا
صدای اعضای دیگر
گروهتان را بشنوید
• مطمئن شوید که روی فرکانس مشابه دیگر اعضاء هستید و تون
CTCSS/DCS شما همانند بقیه انتخاب شده است.
• دیگر اعضای گروه ممکن است بیش از حد از شما دور باشند.

اطمینان حاصل کنید که در محدوده رادیوهای دیگر هستید.
صداهای دیگری )در پس
صدای اعضای گروه(
روی کانالها موجود است
• تون CTCSS/DCS را تغییر دهید. مطمئن شوید که تون همه
رادیوها در گروه تغییر داده شده است.

بیسیم موتورولا
p5bisim

   


نظرات()  

نمایندگی فروش بیسیم موتورولا و کنوود | 09122022286 | قیمت خرید بیسیم موتورولا

نمایندگی بیسیم موتورولا و کنوود در ایران|فقط واکی تاکی مجاز بواچ اف 400-433
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic